Met Mann - You Tube Met Mann - Facebook Met Mann - Twitter

Calefacció

Calefacció industrial - Processos d′assecat - Calefacció domèstica - Calefacció portàtil

 

MET MANN SIGNIFICA ALT RENDIMENT

 
El rendiment d′un generador d′aire calent ve determinat per la relació entre la potència tèrmica generada i la potència tèrmica real aportada al local a climatitzar.
 
Un rendiment elevat equival a un bon funcionament de l′equip i es tradueix en un estalvi energètic i limitades emissions nocives per al medi ambient.
 
La normativa sobre la matèria, des de fa anys, està dirigida a contenir el consum energètic per salvaguardar l′ambient que ens envolta; és per això que s′han establert uns rendiments mínims per poder comercialitzar aquests aparells.
 
La mateixa normativa, tenint en compte l′avanç tecnològic assolit actualment, ha fixat que un aparell pot ser classificat com de "Alt rendiment" quan el seu percentatge supera el 90%; això només s′obté amb un elevat contingut tècnic i un avançat procés productiu.
 
Els generadors d′aire calent MET MANN arriben a un rendiment del 90%, fins i tot alguns d′ells han obtingut fins al 92%, és per això que podem assegurar que els nostres equips són eficients i de qualitat contrastada.

MET MANN està a l′avantguarda de la qualitat i és per això que posseeix la certificació ISO 9001: 2015 que així ho acredita.
El seu confort i satisfacció
Metalúrgica Manlleuense S.A.
C/Fontcuberta, 32-36 Políg ind. LA COROMINA | 08560 Manlleu - Barcelona

RGPD

Atenció al client
Telèfon: 93 851 15 99 | Fax: 93 851 16 45 | metmann@metmann.com
Met Mann