Met Mann - You Tube Met Mann - Facebook Met Mann - Twitter

Calefacció industrial

Calefactors industrials: màxim rendiment i seguretat

El rendiment dels calefactors industrials ve determinat per la relació entre la potència tèrmica generada i la potència tèrmica real aportada al local a climatitzar.

Un rendiment elevat equival a un bon funcionament del sistema de calefacció i es tradueix en un estalvi energètic i limitades emissions nocives per al medi ambient.
 

MET MANN és garantia en el teu sistema de calefacció

calefactores industriales 

 

 
La normativa sobre la matèria, des de fa anys, està dirigida a contenir el consum energètic per salvaguardar l′ambient que ens envolta. És per això que s′han establert uns rendiments mínims per poder comercialitzar calefactors industrials i aparells de tecnologies similars.
 
La mateixa normativa, tenint en compte l′avanç tecnològic assolit actualment, ha fixat que un sistema de calefacció industrial pot ser classificat com de "Alt rendiment" quan el seu percentatge supera el 90%; això només s′obté amb un elevat contingut tècnic i un avançat procés productiu.
 
Els calefactors Met Mann arriben a un rendiment del 90%. Fins i tot alguns d′ells han obtingut fins al 92%. Per això podem assegurar que els nostres equips són eficients i de qualitat contrastada.

MET MANN està a l′avantguarda de la qualitat i és per això que posseeix la certificació ISO 9001: 2015 que així ho acredita.
 

Per què triar un calefactor industrial MET MANN?


- Máximo rendimiento en calefactores industriales y domésticos
- Certificaciones de calidad en todos nuestros sistemas de calefacción
- Ahorro energético
- Respeto al medio ambiente
 

Gamma de productes

 
 

El seu confort i satisfacció
Metalúrgica Manlleuense S.A.
C/Fontcuberta, 32-36 Políg ind. LA COROMINA | 08560 Manlleu - Barcelona

RGPD

Atenció al client
Telèfon: 93 851 15 99 | Fax: 93 851 16 45 | metmann@metmann.com
Met Mann