Met Mann - You Tube Met Mann - Facebook Met Mann - Twitter Met Mann - Sketchup

Noticies

ESTUFES DE PELLET I CALDERES DE BIOMASSA

25/06/2016
ESTUFES DE PELLET I CALDERES DE BIOMASSA
Estufes de pellet i calderes de biomassa MET MANN
Què són i com funcionen?

Estufes de pellet i calderes de biomassa MET MANN
Què són i com funcionen?

La calefacció amb estufes de pèl·let o calderes de biomassa (pellet, llenya o mixtes llenya / pellet) és cada vegada més usual en habitatges familiars, comerços, indústria i qualsevol tipus de local o activitat gràcies a les seves prestacions, rendiment, estalvi energètic i la seva respecte al medi ambient.

Les estufes i calderes de pellet són equips totalment automàtics, és a dir, la seva encesa i apagada no necessiten la intervenció per part de l′usuari que només ha de carregar el dipòsit de combustible i efectuar la neteja del cremador i extracció de cendres.

El pèl·let, és un combustible totalment ecològic fabricat per residus llenyosos de poda d′arbres, residus forestals i industrials. La seva forma és cilíndrica de 6 mm de diàmetre i una longitud aproximada de 30mm, en disposar d′unes dimensions homogènies i estructura compacta, permet ser usat en equips que disposin d′un cargol sense fi automatitzat.

Les estufes de pellet d′aire, aigua i calderes de pellet està principalment compostes de:

- Estructura externa: Hi diferents dissenys i terminacions.
- Cos interior amb intercanviador: És la zona on circulen els gasos de combustió i es produeix l′intercanvi de calor a l′aire o l′aigua.
- Cargol sense fi amb moto reductor: La seva funció, és la d′aportar pèl·let del dipòsit al braser de combustió.
- Dipòsit de combustible: en ell s′emmagatzema el pellet.
- Placa electrònica: És el cervell de l′estufa o caldera que gestiona tots els components elèctrics i altres funcions com programació horària, ajustos tècnics, comptador d′hores, etc.
- Resistència elèctrica: S′usa exclusivament en la fase d′encesa i un cop detectada una temperatura o visualització de flama deixa de funcionar.
- Pressòstat de seguretat: És un element de seguretat que controla una correcta depressió de la xemeneia.
- Extractor de fums: s′utilitza per forçar el recorregut dels gasos de combustió per les zones d′intercanvi i al seu torn provoca una depressió per permetre l′entrada d′aire per a la combustió.
- Termòstat de seguretat: En detectar una temperatura superior a la tarada bloqueja el funcionament de l′equip.
- Brasero de combustió: en aquesta zona, es diposita el pèl·let subministrat pel cargol sense fi i es realitza la combustió del pellet. Ha de ser fabricat amb materials resistents a la calor com pot ser la fosa o acer inoxidable de qualitat.
Disposa d′uns forats on circula l′aire primari.
- Porta frontal amb vidre vitro ceràmic: Aquest component de les estufes d′aire i aigua és important en estar exposada a la calor i es recomana que sigui de gran gruix i amb un vidre que ofereixi una garantia de resistència a la calor.
- Sistema anti explosió: Aquest sistema de seguretat és important davant d′una acumulació de gasos de combustió que puguin provocar una petita explosió i pugui trencar el vidre.
- Ventilador d′aire calent o bomba de circulació: En tots dos casos, són els components que aporten la calor transferit a l′ambient en el cas del ventilador o a emissors d′aigua (radiadors, terra radiant, ACS, etc.)
- Calaix de cendres: En aquesta zona de l′estufa s′acumulen els residus de combustió.
S′ha d′extreure quan la cendra està freda.
- Sensor de flux: Aquest sensor de flux s′instal·la en calderes i el seu ús és per mantenir una estabilitat de l′aire de combustió.
- Vàlvula de seguretat: s′usa en hidro estufes i calderes per evitar que un excés de pressió del circuit pugui danyar les canonades, quan es detecta una pressió de 2,5 Bar evacua l′aigua del circuit per disminuir la pressió.
- Vas d′expansió: Aquest component es fa servir per compensar els canvis de pressió de l′aigua en augmentar la temperatura i és obligatòria la seva instal·lació.
- Sonda d′ambient o termòstat d′ambient: Informa a la placa electrònica quan s′ha d′arrencar o aturar l′equip.
- Sonda de fums: Aquest component informa a l′equip quan l′estufa està en funcionament, apagada o si hi ha un excés de temperatura anòmala.
- Sortida de gasos de combustió: En aquesta zona de l′estufa s′ha de connectar la xemeneia d′extracció de fums.
- Entrada d′aire de combustió: En aquesta entrada es recomana connectar un tub per prendre l′aire de combustió de l′exterior o en el cas de no poder-ho fer disposar d′una bona ventilació en el local per no empobrir l′oxigen.

Hi ha altres components en les estufes i calderes de biomassa de MET MANN però els indicats anteriorment són els més importants i pensem que poden ser d′ajuda per poder entendre millor el funcionament de les nostres estufes de pellet d′aire calent i aigua.

MET MANN, una garantia d′èxit
www.metmann.con
Tel. 93-8511599
C / Fontcuberta, 32-36
08560-Manlleu (Barcelona)
SPAIN

Contacte
  • He llegit i estic d´acord amb els termes de la Política de Privacitat *

 tornar
El seu confort i satisfacció
Metalúrgica Manlleuense S.A.
C/Fontcuberta, 32-36 Políg ind. LA COROMINA | 08560 Manlleu - Barcelona

RGPD

Atenció al client
Telèfon: 93 851 15 99 | Fax: 93 851 16 45 | metmann@metmann.com
Met Mann