Met Mann - You Tube Met Mann - Facebook Met Mann - Twitter

Categories

Calefacció
Equips de calefacció per al sector industrial, comercial, agrícola i domèstic.
 
MET MANN SIGNIFICA ALT RENDIMENT
El rendiment d′un generador d′aire calent ve determinat per la relació entre la potència tèrmica generada i la potència tèrmica real aportada al local a climatitzar.
 
Un rendiment elevat equival a un bon funcionament de l′equip i es tradueix en un estalvi energètic i limitades emissions nocives per al medi ambient.
 
La normativa sobre la matèria, des de fa anys, està dirigida a contenir el consum energètic per salvaguardar l′ambient que ens envolta; és per això que s′han establert uns rendiments mínims per poder comercialitzar aquests aparells.
 
La mateixa normativa, tenint en compte l′avanç tecnològic assolit actualment, ha fixat que un aparell pot ser classificat com de "Alt rendiment" quan el seu percentatge supera el 90%; això només s′obté amb un elevat contingut tècnic i un avançat procés productiu.
 
Els generadors d′aire calent MET MANN arriben a un rendiment del 90%, fins i tot alguns d′ells han obtingut fins al 92%, és per això que podem assegurar que els nostres equips són eficients i de qualitat contrastada.
 
MET MANN està a l′avantguarda de la qualitat i és per això que posseeix la certificació ISO 9001: 2008 que així ho acredita.

Climatitzadors evaporatius
Climatitzadors evaporatius ecològics per al condicionament en sectors comercials, industrials, agrícoles i del sector alimentari.
 
climatizadores evaporativos industriales
 
Climatitzadors evaporatius MET MANN
Els climatitzadors evaporatius MET MANN utilitzen amb total èxit la senzilla tecnologia del refredament evaporatiu. Aquesta tecnologia consisteix en l′evaporació d′aigua al passar un volum d′aire determinat per uns panells refrigeradors, provocant una disminució de la temperatura de l′aire, així com un augment del grau d′humitat del mateix.
 
En els moments actuals causa d′un procés tecnològic constant, els equips industrials tendeixen a ser cada vegada més avançats. L′aire condicionat és un exemple d′aquesta tendència.
 
Actualment hi ha la necessitat de controlar la temperatura i humitat durant tot l′any perquè alguns equips d′alta tecnologia funcionin correctament.
 
El concepte del sistema de climatització evaporativa està a l′alça com a mitjà de refredament en plantes industrials, granges, hivernacles o tot local que requereixi el refredament amb una aportació d′humitat.
 
Aquest sistema és totalment ecològic ja que per a això no utilitza cap tipus de gas refrigerant i l′aportació elèctrica és mínima en comparació als sistemes tradicionals d′aire condicionat. Per al seu funcionament només és necessària una aportació d′aigua de la xarxa general i una presa de connexió elèctrica.
 
Exemples d′instal.lacions
(clicar a l′imatge per a veure diferents instal.lacions realitzades)
instalaciones climatizadores evaporativos
 
 
Més informació al Tel. +34 93 851 15 99
 
 
Ventilació
La ventilació, forma part del correcte benestar ambiental ja sigui mitjançant la renovació de l′aire de l′interior d′una edificació amb extracció o injecció d′aire o també per a l′estalvi energètic de sistemes de calefacció homogeneïtzant la temperatura superior i inferior amb ventiladors de sostre o estratificadors d′aire, un altre producte destacat per a l′estalvi energètic són les cortines d′aire que eviten l′entrada d′aire fred a l′hivern o de l′aire calent a l′estiu.

En MET MANN oferim tot tipus de solucions de ventilació a més de ser distribuïdors oficials a Espanya del prestigiós fabricant alemany HELIOS VENTILATOREN.

Deshumidificació
Els excessos d′humitat a casa generen floridura, oxidació o condensació d′aigua en les finestres, mobles i parets. Tots aquests fenòmens poden arribar a causar grans desperfectes, a més poden provocar problemes de salut, agreujant molèsties com l′asma, la arftritis, el reumatisme, així com afavorir la proliferació de microorganismes i gèrmens.

Els deshumidificadors d′aire són aparells dissenyats per a resoldre de forma còmoda i eficaç els problemes provocats per l′excés d′humitat permetent controlar de forma automàtica el nivell d′humitat millorant a més el confort.

Els aparells d′aquesta sèrie són compactes, silenciosos i es desplazn fàcilment gràcies a les seves rodes.

Disposen d′un Humidostat mecànic o digital segons model, i tenen l′opció de drenatge permanent per controlar sense interrupció el nivell d′humitat.

El seu confort i satisfacció
Metalúrgica Manlleuense S.A.
C/Fontcuberta, 32-36 Políg ind. LA COROMINA | 08560 Manlleu - Barcelona

RGPD

Atenció al client
Telèfon: 93 851 15 99 | Fax: 93 851 16 45 | metmann@metmann.com
Met Mann