Noticias
Inicio > Noticies > Per què és necessari el càlcul de ventilació i extracció d′una nau industrial

Per què és necessari el càlcul de ventilació i extracció d′una nau industrial

21/08/20

En moltes ocasions, quan una empresa compra o lloga una nau industrial, passa per alt l′estat de sistema de ventilació existent en les instal·lacions, cosa que pot comportar problemes i tràmits que alenteixen l′inici de l′activitat empresarial. La importància de la ventilació industrial rau en la normativa que s′ha de complir per evitar possibles sancions.

Per evitar aquest tipus de problemes i com a experts en el càlcul de ventilació industrial, hem preparat aquest post en el qual trobaràs una petita guia amb tots els aspectes legals i recomanacions necessàries perquè el càlcul de sistema de ventilació industrial de la teva empresa no es converteixi en una preocupació a més.

 

Normativa de ventilació industrial

Malgrat que no hi ha una normativa específica en relació a el càlcul de ventilació industrial cal respectar un nivell mínim de qualitat en l′aire perquè els operaris que treballen a la nau respirin un aire de qualitat adequat dins de les seves possibilitats.

En el Reial Decret 427 s′esmenta l′àmbit de ventilació de les naus industrials, segons aquesta normativa, per al càlcul de la ventilació d′una nau industrial s′hauria de tenir en compte que cal aplicar una renovació de l′aire de 30 m3 per treballador cada hora en cas que a la nau no hi hagi fums de tabac (alguna cosa obligatori a dia d′avui i que treu a la llum l′antiguitat de la normativa) en l′hipotètic cas que en la nau existissin fums procedents de l′tabac la renovació de l′aire augmentaria a 50m3 per treballador i hora.

Tenint en compte les circumstàncies normals de treball en naus industrials, els nivells proposats pel Reial Decret 427 són insuficients per mantenir una qualitat d′aire confortable i evitar que l′ambient s′acabi viciant. Això és així donat que la renovació d′aire tan sols es té en compte per persona en la normativa i no la mida de la nau o la capacitat de contaminació de l′aire.

Així doncs, el càlcul de ventilació i extracció d′una nau industrial no és el mateix per a un equip de 30 persones treballant en una nau de 2500m2 soldant metall, que les mateixes persones en un espai més reduït utilitzat com a magatzem i en què a penes hi ha maquinària.

Hi ha diferents criteris a aplicar en funció a la mida de les instal·lacions, els treballs realitzats en el seu interior i el nombre de treballadors que operin en el seu interior

 

Com realitzar el càlcul de ventilació i extracció d′una nau industrial

Arribat aquest punt, segurament et preguntaràs quins aspectes s′han de tenir en compte a l′hora d′establir la ventilació d′una nau industrial. Com a experts en càlcul de ventilació i extracció de nau industrial a MET MANN recomanem tenir en compte els següents punts clau.

  • Cal tenir en compte el context de l′recinte a l′hora d′establir el càlcul de la ventilació necessària en funció de l′activitat desenvolupada en el seu interior, la contaminació aportada per la maquinària, la temperatura, el nombre de treballadors i per descomptat, l′extensió de l′recinte.

  • Un cop considerats tots els factors anteriors, s′han de fer un nombre mínim de renovacions per hora, de manera que l′aire es renovi completament entre 4 i 10 vegades en cada hora d′activitat.

D′aquesta manera, suposant que disposem d′un espai de 50 metres de llarg, 20 d′ample i 6 d′alt, el càlcul es realitzarà de la següent manera:

 

Calcular els metres cúbics totals

 

50m x 20m x 6m = 6000m3
Aquests 6000m3 corresponen a el volum total de l′recinte que s′ha de tenir en compte.

 

Calcular el volum a renovar per hora en funció a el nombre de renovacions desitjades

 

Establint el mínim de renovacions recomanades (4 renovacions per hora)
6000m3 x 4 = 24.000m3
 

Per renovar l′aire de les instal·lacions de manera completa un total de 4 vegades per hora, cal establir un cabal d′aire de 24.000m3 per al que serà necessari un sistema de ventilació industrial.

Un sistema de ventilació industrial està basat en punts d′entrada i sortida d′aire cap a l′exterior que creen un corrent que empeny l′aire viciat cap a la sortida. L′aire fresc i renovat accedeix a l′interior a través d′unes reixetes i escombra l′aire viciat cap amunt, on hi ha uns extractors que el tornen a l′exterior. 

 

Disseny de sistema de ventilació

Per a la instal·lació d′un sistema de ventilació adequat en naus industrials cal tenir en compte una sèrie de factors a més del cabal d′aire necessari per a la renovació d′aire interior. Per optimitzar aquest procés s′han de tenir en compte el tipus de ventiladors, els punts de situació dels extractors i reixetes de ventilació, de manera que el corrent d′aire elimini l′aire viciat sense que es produeixi cap recirculació de l′aire.

Si consideres que els teus instal·lacions no estan adequadament condicionades o tens dubtes sobre el càlcul de la ventilació i extracció de la teva nau industrial a MET MANN podem ajudar-te. Som experts en l′estudi i instal·lació d′aquest tipus de sistemes de ventilació en indústries i naus de tot tipus.

No dubtis en contactar amb nosaltres perquè els nostres especialistes t′assessorin sobre com millorar les condicions laborals en la teva nau industrial.


 

 


    0
    CARRITO
    • No hi ha productes al carretó.