Noticias
Inicio > Noticies > La qualitat de l′aire en la indústria alimentària, un repte per als productors

La qualitat de l′aire en la indústria alimentària, un repte per als productors

25/08/20

En aquest article explicarem com millorar la qualitat de l′aire en la indústria alimentària, quins sistemes ajuden a mantenir una higiene òptima i unes condicions de seguretat que a hores d′ara, són més necessàries que mai.

 

Depuració de l′aire a l′indústria alimentària

Les instal·lacions de producció d′aliments requereixen en ocasions de complexos mecanismes de producció, manipulació per part dels operaris i altres processos que requereixen una condicions higièniques i de desinfecció molt meticuloses.

En aquest context controlar la qualitat de l′aire a les zones de producció, especialment pel que fa a la temperatura i la humitat de l′ambient és un requisit indispensable. Un elevat grau d′humitat podria provocar condensació sobre les superfícies i fomentar l′aparició de floridura, deteriorament en les instal·lacions i maquinària a més de la proliferació de bacteris contaminants.

Tots aquests factors han de ser gestionats a través de la qualitat de l′aire interior de les instal·lacions que es mantingui estable en tots els sectors (emmagatzematge, envasat …) per preservar la seguretat i qualitat dels productes.

Això s′aconsegueix mitjançant un procés de filtrat de l′aire que requereix una anàlisi prèvia dels sistemes de ventilació existents i dels possibles perills que alberguen. Un cop realitzat l′estudi tècnic dels riscos de contaminació s′han d′establir les zones de risc potencial de cada àrea de producció així com definir la puresa necessària en cada ambient.

 

Filtres d′aire per millorar la qualitat de l′aire en indústries alimentàries

En el moment de decidir-se per un sistema de filtrat d′aire per millorar la qualitat de l′aire en la indústria alimentària cal tenir en compte que s′han d′instal·lar de manera que els sistemes d′aire condicionat i ventilació es mantinguin lliures de contaminants en suspensió i mantinguin en tot moment les condicions d′higiene intactes.

És convenient tenir en compte els filtres necessaris per mantenir la puresa de l′aire intacta diferenciant entre pols, aerosols o components gasosos per als que serà necessari utilitzar filtres de fase gasosa. En cas que la concentració de pols sigui elevada s′empraran sistemes d′extracció de pols amb filtres rentables, per motius tècnics i econòmics.

A més, per garantir la qualitat de l′aire és recomanable utilitzar sempre filtres de màxima puresa, com els EPA, HEPA i ULPA homologats d′acord amb les certificacions oficials: ISO 29463, DIN EN 779 (per partícules gruixudes G3 i G4) i DIN A 1822 ( per partícules fines des M5 a F9).

 

Com millorar la qualitat de l′aire a l′indústria alimentària

Arribats a aquest punt convé revisar quins factors cal controlar a l′hora d′optimitzar la qualitat de l′aire en la indústria alimentària.

 

Fer circular l′aire

Una adequada circulació de l′aire pot eliminar la major part dels problemes de qualitat de l′aire en una indústria. En el context de l′alimentació, solen emprar-se ventiladors industrials HVLS que permeten moure grans quantitats d′aire a baixes revolucions i optimitzen l′energia consumida.

Aquest tipus de ventiladors situats al sostre proporcionen un flux d′aire continu, que juntament amb sistemes HVAC (sigles en anglès que corresponen a calefacció, ventilació i aire condicionat) es constitueixen com a eines fonamentals per regular factors com la temperatura i la humitat de les instal·lacions eliminant substàncies tòxiques en suspensió i evitant l′acumulació de pols.

 

Gestionar la humitat i la condensació

Com ja hem esmentat anteriorment, la humitat és aquest gran enemic a batre en les indústries alimentàries. Els continus processos de rentat així com la presència de productes que poden incorporar un major grau d′humitat a l′ambient fan que controlar aquest factor no sigui tasca senzilla.

D′altra banda, la condensació pot comportar problemes de seguretat provocant relliscades i accidents entre els operaris a l′acumular-se al terra o entre dos ambients amb temperatures controlades però diferents entre si.

Per solucionar aquesta qüestió, els ventiladors industrials HVLS tornen a ser la solució. Les seves grans dimensions permeten fer circular una major quantitat d′aire en l′entorn de treball, el que millora l′evaporació de possibles punts de condensació contribuint d′aquesta manera a millorar la qualitat de l′aire en indústries alimentàries que pateixin d′aquest problema.

 

Regular la temperatura

Normalment les indústries alimentàries requereixen d′ambients freds per a la fabricació d′aliments destinats a consum humà. Aquestes temperatures han de ser estables per així preservar la qualitat i seguretat del producte

Quan es tracta d′estades petites, aconseguir mantenir uns nivells de temperatura estable no requereix molt esforç, però la cosa canvia molt quan vam ampliar les zones de treball (grans àrees d′envasat, magatzems per a productes en fred de gran extensió …)

Aquestes situacions requereixen, per tant, sistemes HVAC que s′encarreguin de refrigerar l′estada que haurien de ser empleats amb ventiladors HVLS que permetin generar corrents d′aire que distribueixin adequadament el fred per totes les nits, evitant que l′aire calent ascendeixi i la temperatura es mantingui uniforme per tot l′ambient.

 

La gestió de la qualitat de l′aire en indústries és un element clau per millorar les condicions de treball, assegurant el confort dels empleats i en molts sectors necessària per a l′adequada gestió de la producció.

Com hem vist al llarg d′aquest article, la cura de la qualitat de l′aire en la indústria alimentària és un factor necessari per a assegurar unes condicions d′higiene i seguretat evitant contaminacions indesitjades, accidents i preservant la qualitat del producte.

Si necessites assessorament per millorar les condicions de treball i higiene ambiental de les teves instal·lacions no dubtis en contactar amb els nostres assessors experts. En Met Mann podem oferir-te les solucions que necessites per millorar la qualitat de l′aire en la teva empresa. No ho dubtis i contacta amb nosaltres sense compromís.

    0
    CARRITO
    • No hi ha productes al carretó.